Software probleem op pc

From Cncz
Revision as of 14:49, 19 November 2007 by Robbertb (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Software problemen met pc

Wanneer je software problemen op je pc hebt kun je bij C&CZ langs komen en daar dan op de pc's die vooraan in de afdeling staan en laten zien wat voor een probleem je hebt. Zo kunnen de medewerkers van C&CZ vaststellen wat het probleem is en het probleem dan oplossen.